Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wyłącznie w celu przesłania oferty kredytowej.

Standardy Finer

Opracowaliśmy własne zasady pracy, Standardy Finer, którymi kierujemy się w naszych działaniach. Są to etyczne i zawodowe normy zachowania. Drogowskazy dla naszych Ekspertów kredytowych. Standardy Finer są także informacją dla Klientów, jaką firmą jesteśmy, co jest dla nas ważne i czego można spodziewać się po współpracy z nami. Naszym znakiem rozpoznawczym jest najwyższy standard obsługi Klienta.

1. Dobro Klienta
2. Ochrona informacji
3. Wiedza i doświadczenie
4. Obsługa
5. Rekomendacje 

Dobro Klienta

Wszystkie nasze działania, wybór rozwiązania kredytowego, dobór oferty i banku, proces kredytowy, mają na celu dobro Klienta. Szczegółowo analizujemy potrzeby i możliwości Klientów i na tej podstawie przygotowujemy indywidualne rozwiązania.

 

Ochrona informacji

W naszej pracy stosujemy zasady ochrony danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) potocznie znane jako RODO.

Ponadto dbamy o to, żeby szczegóły rozmów, przekazane przez Klientów informacje, pozostały tajemnicą i zostały wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym w procedurze kredytowej.

 

Wiedza i doświadczenie

Specjaliści Finer posiadają odpowiednią wiedzę nt. oferty i procedur bankowych, a także z innych dziedzin w zakresie przydatnym w procesie kredytowym (prawo cywilne, podatkowe, budowlane, itp.). Nasi Specjaliści uczestniczą w szkoleniach i systematycznie podnoszą poziom swojej wiedzy oraz standard obsługi Klienta.

 

Obsługa

Najbardziej zależy nam na zadowoleniu naszych Klientów. Dlatego nasi doradcy w sposób możliwie komfortowy przeprowadzą Państwa przez całą procedurę kredytową. Jesteśmy do dyspozycji także po uruchomieniu kredytu. 

Eksperci Finer:
» Szczegółowo analizują sytuację każdego Klienta,
» Pomogą w wyborze najlepszych, dostępnych rozwiązań kredytowych,
» W jasny sposób przedstawiają Klientowi możliwości kredytowe, 
» Pomagają w skompletowaniu dokumentacji,
» Monitują proces kredytowy na każdym etapie oraz na bieżąco informują Klienta o postępach, 
» Negocjują warunki ofert kredytowych, 
» W razie braku możliwości pomocy, niezwłocznie informują Klienta o tym fakcie, 
» zawsze przestrzegają obowiązującego prawa oraz procedur bankowych,
» przestrzegają standardu ubioru biurowego, 
» pracują z poszanowaniem poglądów i opinii Klienta, nie poruszają z Klientem spraw nie związanych z procesem kredytowym.

Klient ma możliwość:
» kontaktu z Doradcą lub z biurem Finer zawsze w ustalonych godzinach pracy,
» przekazania swoich uwag dotczących działalności Doradców i Firmy do biura Finer. Każde zgłoszenia jest dla nas cenną informacją, wpływa na lepszą organizację pracy, umocnienie relacji z Klientami. Każda uwaga Klienta będzie przez nas dokładnie analizowna. 

Rekomendacje

Najważniejsze jest dla nas zadowolenie naszych Klientów. Pracujemy przede wszystkim dzięki poleceniom. Najlepszym dowodem uznania dla pracy Doradcy są polecenia od naszych Klientów, przekazanie kontaktu do osób zainteresowanych kredytem. Będziemy wdzięczni za każdą rekomendację. Poleć nas innym!